Vil du bli vår nye gårdsbestyrer?

I år kan vi markere at det er 20 år siden Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård ble stiftet. Vi har i løpet av disse årene utviklet oss til å bli et ressursenter innen økologi i regionen. Dette ønsker vi å utvikle videre, og vi trenger en dyktig bonde/gartner med på laget. Vi driver en omfattende formidlingsvirksomhet, så den som søker må derfor ha god kunnskap om økolgisk drift og kunne formidle sine kunnskaper til barn, unge og voksne. Gode sosiale ferdigheter er også viktig i denne jobben. Her møtes mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger i vårt tilbud om grønt arbeid og grønn omsorg i samarbeid med NAV og Stavanger kommune. Ta kontakt med Anita Middelthon på e-post: anita.middelthon@ullandhaug-gard.no eller ring 91625376. Vi har satt søknadsfristen til 10.12.17.

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1734.JPG