Nytt næringsbygg


Målet vårt er ambisiøst. Vi vil være en viktig aktør innen økologi, miljøvern og bærekraftig utvikling i regionen. Grunnlaget for dette er lagt, behovet for økt aktivitet og flere tilbud er stort, og mulighetene for en spennende videreutvikling er tilstede. 

Et nytt næringsbygg skal bidra til å forsterke og videreutvikle et kompetansemiljø om økologisk mat, tilby pedagogisk formidling av økologi i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv, samt arbeidstrening hvor økologiske produkter og økologisk virksomhet er kjerneDet nye næringsbygget blir det nye hjertet i Ullandhaug økologiske gård, fordi aktivitetene der vil bidra til å realisere stiftelsens visjon og verdier.

Økologisk klynge og inkubator

Vi ligger på universitetsområdet sammen med flere av våre samarbeidspartnere. Naboskap med IPark, Botanisk Hage, Måltidets hus, IRIS, Gastronomisk Institutt, Universitetet i Stavanger og Jernaldergarden kan skape potensielle synergieffekter og stimulere til etablering av ny virksomhet i et næringsbygg på Ullandhaug økologiske Gård. 

Samarbeidspartner

Oslo Tre AS har utarbeidet en arkitektskisse for nytt næringsbygg til Ullandhaug økologiske Gård i størrelsesorden 600 kvm. Bygget skal inneholde nye lokaler for butikken, safteriet, arbeidstreningen og stiftelsens egen aktivitet, herunder kontor, møterom, kjøkken, garderober og formidlingsrom. Formidlingsrommet kan både brukes av stiftelsen selv og leies ut. Det er også ønskelig å legge til rette for enklere servering/kafedrift knyttet til dette rommet. Bygningen tenkes plassert på eksisterende tomtegrunn i gårdstunet.

Oslo Tre As (OS3) er totalrådgiver innen arkitektur, byggeteknikk, bygningsfysikk og konstruksjonsteknisk prosjektering, med en spesialisering på trekonstruksjoner. www.oslotre.no

Illustrasjonene er fra Oslo Tre (OS3)


Lyst å være med som aksjonær eller sponsor?

Vi søker engasjerte og interesserte partnere som kan bidra til å realisere prosjektet. Som vår partner blir du en del av regionens bærekraftige matproduksjon og nyskapende arkitektur og byggeteknikk og du kan selv velge samarbeidets form og omfang.

Som aksjonær skyter du inn kapital, mottar aksjer og får stemmerett og blir valgbar til selskapets styre. Som sponsor yter du et økonomisk bidrag og blir eksponert eller mottar andre gjenytelser. Ønsker du å vite mer kontakt daglig leder Anita Middelthon på anita.middelthon@ullandhaug-gard.no eller på mobil: 916 25 376.