Skisse nytt bærekraftsenter-page-001.jpg

Målet vårt er ambisiøst. Vi vil være en viktig aktør innen økologi, miljøvern og bærekraftig utvikling i regionen. Grunnlaget for dette er lagt, behovet for økt aktivitet og flere tilbud er stort, og mulighetene for en spennende videreutvikling er tilstede.

En avgjørende forutsetning for at Stiftelsen skal kunne utnytte dette potensialet og realisere sine mål er at vi får reist et nytt næringsbygg på gården, det som skal bli vårt nye bærekraftsenter. Dette skal huse både de aktiviteter som finnes på gården i dag, og tilby noe langt mer fremtidsrettet i form av større butikklokale, bedre fasiliteter for arbeidstreningen, kontorfasiliteter for Stiftelsen og Solvind AS og andre aktuelle samarbeidspartnere. Samtidig vil vi få undervisningsfasiliteter  tilrettelagt for de mange kurs- og formidlingstilbud vi tilbyr i dag. Bygget vil, med sin unike beliggenhet og utforming, bidra til å forsterke og videreutvikle et kompetansemiljø om økologisk mat og kunne tilby pedagogisk formidling av økologi i et lokalt,nasjonalt og globalt perspektiv.

Høsten 2017 inngikk vi en avtale med Helen & Hard  Arkitektfirma om utformingen av en mulighetsskisse for det nye bærekraftsenteret.

Helen & Hard Arkitektfirma tar sikte på kreativt engasjement med bærekraft, ikke bare i utforming av mellomrom, men også i utforming og organisering av designprosessen, inkludert konstruksjon og fabrikasjon. Arkitektene har mottatt flere priser både nasjonalt og internasjonalt. Firmaet er blant annet kjent for prosjekt som Vennesla bibliotek og kulturhus[1][2]Preikestolen fjellstue[3], I-park, opplevelsessenter for Fløibanen, Flekkefjord kulturhus og den norske paviljongen på Expo 2010.

 

Skisse nytt bærekraftsenter-page-002.jpg