Om stiftelsen / Virksomheten / Driften / Bygningene


Område, bygningsmasse og aktiviteter

Landbruksarealet, ca 34 daa, er lagt om til økologisk drift. Dette er Debio godkjent. Gårdstunet, med våningshus, låve, sauefjøs og kontorbrakker, utgjør ca 6 daa. Kort oppsummert består i dag virksomheten ved UØG av fire elementer:

  • Økologisk gårdsdrift på 34 daa.
  • Pedagogisk formidling
  • Tiltaksarrangør for NAV og Stavanger kommune.
  • Økologiske relaterte virksomheter i form av dagligvarehandel, safteri og vindenergibedrift

Tilknyttede virksomheter

Flere virksomheter har vokst opp i tilknytning til eller som resultat av Stiftelsens virksomhet. Det drives i dag et fruktsafteri (Safteriet AS) og en økologisk dagligvarebutikk (Økologiske Dagligvarer AS) på stedet. I tillegg holder et lite firma som jobber med fornybar energi og mindre vindmølleprosjekter (Solvind AS) til på gården. Et økologisk bakeri (Jacobs’s brød) har vokst ut av redet og etablert seg i sentrum. I samarbeid med Bioforsk og Hotellhøyskolen er det etablert en liten vingård og bygget et drivhus på en liten del av gården. I dag er det satt av ca 1daa til utendørs vinranker. I tillegg dyrkes det druer i drivhuset. I 2013 og 2014 ble det produsert vin fra disse druene under navnet: «Vitis Ullandi, flerdruevin fra Ullandhaug økologiske gård». Dette inngår som et årlig prosjekt for studentene ved HHS.

Vi opplever at stiftelsen i dag har en sunn og god drift, samtidig som vi ser et stort potensiale for å vokse og for å utvikle og utvide våre aktiviteter videre. 


Utviklingen begrenses imidlertid av uhensiktsmessige lokaliteter, eldre bygningsmasse og begrensede økonomiske ressurser. Blant annet er vi i starten av et samarbeide med Måltidets Hus og Gastronomisk institutt, hvor mat og formidling er aktuelle tema. Dette åpner for nye muligheter. Landbrukssjefen har også tatt initiativ for å etablere et tettere samarbeid med Botanisk hage, som drives av kommunen, og hvor det vil være naturlig å se på hvordan vi for eksempel kan utvikle besøks- og formidlingsdelen sammen.

Vi har stor etterspørsel etter våre kurs og ser at vi kan øke vårt kurstilbud betydelig både i antall og i innhold. I dag brukes våningshuset som kurslokale, men her er kun plass til maks 15 deltakere. Lokalene er heller ikke egnet til at vi kan tilby matkurs. Det er i år etablert en venneforening etter at mange har uttrykt ønske om å delta i en slik. Venneforeningen forventes å bli et verdifullt bidrag til virksomheten, men også dens aktiviteter begrenses av lite egnede fasiliteter. Gårdsbesøkene foregår utendørs i all slags vær og vind, men blir det for ille flytter vi inn i drivhuset. Vi jobber for tiden med et nytt prosjekt, hvor målet er å få satt opp et lite publikumshus/overbygget utekjøkken, i tilknytning til dette drivhuset.

Vi ser også et stort potensiale i å drive kafé med et enkelt utsalg av økologiske produkter. Det er stor etterspørsel etter et slikt tilbud som også ville gitt Stiftelsen en betydelig øket mulighet til å nå ut til et større publikum og til å etablere kontakt med interesserte og engasjerte mennesker. Vi har i dag ingen lokaler som gir mulighet for et slikt tilbud. 

Les mer om planer for et nytt bærekraftsenter

 


 

 

Om stiftelsen / Virksomheten / Driften / Bygningene