Grønn omsorg & grønt arbeid


I et samarbeid med NAV og Stavanger kommune har gården 15 plasser for arbeidstrening. Dette er særlig et tilbud for mennesker med psykiske lidelser hvor målet for mange er å komme seg ut i ordinært arbeid. Vi har også noen arbeidsplasser for varige tilrettelagte tiltak, og i samarbeid med Stavanger kommune har vi inntil 4 praksisplasser for funksjonshemmede. Fokus på mestring, basert på en grunnleggende respekt og anerkjennelse av det enkelte menneske er vårt verdigrunnlag.
 

Vi tilpasser oppgaver til den enkelte og ser med interesse og glede fremskritt for densom for en kortere eller lengre periode er del av vårt fellesskap. Oppgavene er varierte og tilpasset årstiden og det som skjer på gården. Hver dag samles alle til varm lunsj, basert på gårdens egne produkter eller det som vi kan få fra butikken på gården. Lunsjen er for mange en viktig del av den sosiale treningen, og vi vil at den skal være et høydepunkt i hverdagen.

 

Hadde vært psykisk syk og ikke i arbeid i siden 2006. Var på gården i ca 4 år. Opplevde gården som et godt sted å komme til. Givende og interessant arbeide, godt å ha faste rammer i hverdagen, hyggelige folk på gården, trivelige kolleger. Arbeidsoppgavene var varierte, alt fra klippe plen, plukke hylleblomst, plukke bær, jobbe på safteriet mm. At oppgavene varierte opplevdes som positivt. Oppholdet bidro til at jeg kom ut av depresjonen. Via arbeidspraksis er jeg i fast arbeid i dag.  - Mann (43) i arbeidstrening

Er uføretrygdet, og har vært det i mange år. Det å ha gården som arbeidsplass noen dager i uken oppleves som viktig og meningsfullt i mitt liv.  - Mann (54) i arbeidstrening.

Stavanger kommune har siden 2006 hatt et samarbeid med Ullandhaug økologiske gård. Stiftelsen drifter et arbeidstreningstiltak for mennesker med psykiske lidelser og har i perioden gitt et tilbud som både brukere og kommunen er fornøyde med. Stavanger kommune og NAV finansierer en stilling hver til driften av tiltaket.  - Gunn Hinna, prosjektleder, Fagstab levekår