Om stiftelsen / Virksomheten / Driften / Bygningene


Bygningsmassen på gården består i dag av en låve som betjener gårdsdriften, er utsalgslokale og lager for butikken samt produksjonslokale og lager for safteriet. 

Våningshuset er ifølge byantikvaren antakelig Stavanger kommunes eldste trehus, og deler av huset kan tilbakedateres til 1600- tallet. Tuntreet og våningshuset er definert som et spesialområde for bevaring. Låven er fra ca 1950, mens sauefjøset ble bygget i 2014.

Låvetaket ble tettet og det ble lagt nytt elektrisk anlegg i 2. etg på låven i 2014. Da ble også hele låven malt rød. Det gamle våningshuset ble restaurert utvendig i 2001. Det ble satt inn nye vinduer, nytt panel, lagt nytt tak og malt utvendig, slik at det i dag framstår som et tidstypisk og tradisjonelt eldre jærsk gårdshus. Med støtte fra Vestenfjeldske bykredits stiftelse på 200.000 NOK, satte vi inn et nytt kjøkken i huset i 2013. Da foretok vi også en enkel restaurering av den ene delen av huset, slik at den kunne leies ut, enten til frivillig arbeidskraft på gården, eller til andre som kunne tilby oss hjelp. En enkel brakke er kontorplass til stiftelsens tre fast ansatte: daglig leder, gårdsbestyrer og avdelingsleder for arbeidstreningen.

tumblr_mjco89cUVY1rkz363o1_1280.jpg


Om stiftelsen / Virksomheten / Driften / Bygningene