Om stiftelsen / Virksomheten / Driften / Bygningene


Vårt formål

Vi er en allmennyttig stiftelse med formål å fremme økologisk tenkning, kunnskap og livsførsel ved å etablere og utvikle møtesteder og aktiviteter for sosiale, kulturelle og næringsmessige initiativ i forbindelse med dyrking, produksjon og omsetning av økologiske og sunne matvarer i et bærekraftig miljø.

Vår visjon

Vi ønsker å etablere oss som et ressurssenter i regionen for økologi, miljøvern og en bærekraftig samfunnsutvikling.

Vår plan

Vi vil utvikle eiendommen og oppføre bygg som gir oss mulighet til å utvikle våre aktiviteter videre og som skal skape en arena for personer, organisasjoner, etater og virksomheter som vil bidra til å støtte og fremme vårt formål.


Om stiftelsen / Virksomheten / Driften / Bygningene