Historikk


Etter forslag fra Landbruksdirektøren i Rogaland i 1995 ble det etablert et senter for økologisk mat på Ullandhaug gård. Gården hadde da vært i Stavanger kommune sin eie siden 1920. I følge dokumenter i byarkivet ønsket kommunen på grunn av den flotte beliggenheten å sikre gården for allmennheten. Siden den gang har jordene stort sett vært forpaktet bort og husene leid ut til gårdsdrift, bolig eller annen virksomhet.

De senere årene fram til stiftelsen overtok hadde de stått til forfalls. 1. desember 1997 ble Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård opprettet som en del av Lokal Agenda 21, som var et nasjonalt, politisk paraplyprosjekt med lokale aktiviteter blant annet i Stavanger kommune. Stiftelsen er allmennyttig, og skal i praksis vise eksempler på bærekraftig utvikling samt være et demo-landbruk for formidling av kunnskap om økologisk mat.